@ info@gerorecycling.nl              t: 038-3854828

Overige Afvalstromen

Hout
Voor de inzameling van hout gebruikt Gero grotere inzamelmiddelen, bijvoorbeeld afzetcontainers. Alle typen hout kunnen door Gero worden ingezameld; A-hout (schoon en onbehandeld hout), B-hout (geverfd en gelakt hout, plaatmaterialen, etc.) en C-hout (verduurzaamd hout). Vooral het gescheiden inzamelen van A-hout kan u een aanzienlijke kostenbesparing opleveren.

Bouw- & Sloopafval
Bouw- en sloopafval wordt door Gero ingezameld in grotere containers. Bouw- en sloopafval is afval dat vrijkomt bij het bouwen, renoveren en slopen van gebouwen, bouwwerken en wegen.

Glas
Ook de inzameling van glas neemt Gero u graag uit handen. Hiervoor plaatsen we rolcontainers bij u op locatie.

Groenafval
Voor de inzameling van groenafval gebruikt Gero verschillende inzamelmiddelen. In overleg wordt gekeken welk type inzamelmiddel aan uw specifieke wensen voldoet.

Overige afvalstromen
Ook voor andere afvalstromen geldt dat Gero al uw afval tegen een scherp tarief en binnen de geldende wetgeving kan afvoeren.